Ikonskole
Charlotte Weppenaar Pedersen. Kollerødvej 14. 3450 Allerød.
Tlf. 48-141864 hv. 9-10. E-mail:  charlotte@ikonskole.dk
 


DK4 TV-Portræt af Ikonskriver Charlotte Weppenaar Pedersen

”At skrive en ikon” er tilrettelagt af Frantz Howitz og sendes på dk4.

Udsendelsen kan ses her (mod betaling til DK4): http://dk4.tv/video/4969

Ellers vises den jævnligt på DK4.
 

At skrive en ikon

Charlotte Weppenaar Pedersen er Danmarks førende ikonskriver.

Hvad vil det sige at ”skrive” en ikon? Det kan man få svar på, hvis man tuner sig ind på dk4. Her sendes et 50 minutters program med Danmarks førende ikonskriver Charlotte Weppenaar Pedersen.

Når man maler en kristen ikon, har man ikke den kunstneriske frihed til at portrættere de hellige personer, som man har lyst til. Man ”gentager” de gamle ikoner. Der er ganske præcise forskrifter på, hvordan f.eks. Jomfru Maria og Jesus skal se ud på en ikon. De følger en tradition, der går helt tilbage til dengang de levede.

Den første ikonskriver malede flere ikoner af Jomfru Maria, der personligt godkendte dem som vellignende. Også Jesus ansigtstræk kender man fra ”svededugen”, hvori han tørrede sit ansigt (foto). Selvom ikoner er repetitioner af allerede kendte gengivelser, kan man nemt se, om en ikon er ”skrevet” eller malet med den rigtige indstilling – ikke blot som godt håndværk, men også spirituelt set. Her er Charlotte Weppenaar Pedersens ikoner i særklasse.

Når Charlotte Weppenaar Pedersen begynder sit arbejde med en ikon, sker det i bøn – lige fra kridtunderlaget lægges på den veltørrede træplade i 12 lag frem til den endelige ”lysning” af ikonen.
Der er tale om et langsommeligt arbejde for at kunne give ikonen det rette udtryk – bl.a. i øjnene. Her er bønnen en nødvendig del af processen, som Charlotte Weppenaar Pedersen sammenligner med en Gudstjeneste.

At lære sig det at skrive en ikon er noget, Charlotte Weppenaar Pedersen føler sig kaldet til, men det har været svært for hende at finde den rette lærer. På et kursus malede hun ”Forklarelsen på bjerget”, og i en drøm oplevede hun, at en lille munk trådte ud af bjerget. Han er ikke en del af ikonen, og Charlotte undrede sig over drømmen. – Få dage efter fik hun tilbud om at deltage i et ikonkursus med en munk ved navn Fader Gregorius. Han kommer fra øen Athos, hvor der ikke må komme kvinder. Her har Fader Gregorius helliget sit liv til at skrive ikoner – og lære kunsten videre til andre. I ham fandt Charlotte Weppenaar sin læremester gennem nu mere end 10 år. Drømmen gik i opfyldelse.

Charlotte Weppenaar Pedersen bruger sin udadvendthed bl.a. som formidler, men også i sit store arbejde for hjemløse gadebørn og AIDS - ramte børn i Sydafrika.

I dag er det Charlotte Weppenaar Pedersen, der lærer fra sig på sin ikonskole i Allerød, og hun har udstillet sine gengivelser af de klassiske ikoner både internationalt og her i landet – bl.a. hver sommer i Marmorkirken. Her står hun og arbejder, mens interesserede kan følge med.

At beskæftige sig indgående med ikoner er et indadvendt arbejde, men dk4´s seere vil opleve en yderst levende, udadvendt og engageret Charlotte Weppenaar Pedersen. Sin udadvendthed bruger hun bl.a. som formidler, men også i sit store arbejde for hjemløse gadebørn og AIDS - ramte børn i Sydafrika (foto). Her tilbringer hun nogle måneder hvert år sammen med sin sydafrikanske mand.