Ikonskole
Charlotte Weppenaar Pedersen. Kollerødvej 14. 3450 Allerød.
Tlf. 48-141864 hv. 9-10. E-mail:  charlotte@ikonskole.dk
 

Theosis (Guddommeliggørelse)

 v/ Charlotte og Allan

Ved bøn og kontemplation drages sjælen trinvis op igennem en indre sjælelig renselse og oplysning til en skue af Gud og dermed til Guddommeliggørelse.

Vi vil dele af vores egne personlige erfaringer med Jesus bøn / Hjertets Bøn gennem de sidste 20 år, dels gennem ikonografi, samt pilgrimsrejser til Mount Athos.

Vi vil gennemgå frugterne på den åndelig vej til det inderste i hjertet, til den dybeste frugt, kærligheden. Som er størst af alle.

Ingen planlagte datoer


 Kristus Pantokrator.

"Jeg er døren. Den der går ind gennem mig, skal blive frelst".

Johannesevangeliet 10, 9.