Ikonskole
Charlotte Weppenaar Pedersen. Kollerødvej 14. 3450 Allerød.
Tlf. 48-141864 hv. 9-10. E-mail:  charlotte@ikonskole.dk
 

Ikoner - en Erkendelsesvej

1 årige gruppe over 4 weekends, ved Charlotte

Formålet er at få en dybere kontakt med KRISTUS bevidsthed, impulsen og indre transmission. Inspirationen kommer fra den Byzantinske tradition og Athos. På den indre erkendelsesvej bruges de guddommelige ikoner som meditations- og bønsobjekt. Vi vil fordybe os i Jesus liv fra undfangelse til fødsel til opstandelse.

Fokus vil være de 5 indvielsesikoner fra fødsel, dåb, transfiguration, korsfæstelse og opstandelse. Praksis vil være Jesusbønnen i hjertet, fordybelse i ikonens mystiske budskab, ikonsymbolik, bl. a. korset, cirklen, rosen, triangel, stjernen, farvesymbolik, byzantinsk højmesse og sang, oplæsning af bibeltekster (af Athos munken Gregorios), bønnebogen, bl. a. liturgien, og energiøvelser udfra ikonerne. Nøgleord: sandhed, lyset, trofasthed, stråleglans, oplyst, genoprettelsen, herlighed, evigt liv, kærlighed.

Ingen planlagte datoer

 


For the kingdom of God

is within you.


Jesus of Nazareth