Ikonskole
Kollerødvej 14. 3450 Allerød.
Tlf. 48-141864 hv. 9-10. E-mail:  info@ikonskole.dk
 

Jesus Bøn, Hjertets Bøn
v/ Charlotte og Allan

Jesus Bøn, også kaldet Hjertets Bøn, går over 2.000 år tilbage. Hjertets indre, uophørlig bøn

På dansk: Herre Jesus Kristus, forbarm dig over mig / os

På Græsk: Kyrie Eleison, Christe Eleison

Den er betragtet som den uophørlig bøn som apostlen Paul skriver om i den ny testamente.

Vær altid glade.
Bed uden ophør.

Den er blandt andet praktiseret af Ørkenmødrene og fædrene. Mount Athos har en særlig tradition i Jesus Bønnen.

Hesykasterne (eremitter) søgte en umiddelbar forbindelse med Gud, en salighedstilstand, hvori de fyldtes af det guddommelige lys og følte en særlig ophøjet fred (græsk: hesykia).

Den kan kombineres med den naturlige rytmiske åndedræts bevægelse og kroppen.

 På dagen vil vi introducere til Jesus Bøn praksis og åndedræt.  

Vi inddrager ikoner og du er velkommen til at medbringe din egen ikon.

  Ingen planlagte datoer.

 Kristus Pantokrator.

"Jeg er døren. Den der går ind gennem mig, skal blive frelst".

Johannesevangeliet 10, 9.