Ikonskole
Kollerødvej 14. 3450 Allerød.
Tlf. 48-141864 hv. 9-10. E-mail:  info@ikonskole.dk
 

Praktiske oplysninger 2022

  Priser Depositum
Ikon og bøn (4 dage) 2.100 kr 1.000 kr
Ikon og bøn Silkeborg (5 dage) 2.800 kr 1.200 kr
Ikoner - en Erkendelsesvej (per weekend) 1.300 kr 500 kr.

På alle kurser servers kaffe, the, frugt eller kage i pauserne.

Kursusdeltagerne må selv medbringe frokost. Alle kurserne begynder præcist på de anførte tidspunkter. Centret er åbent en 1/2 time før start. Centret har ingen mulighed for overnatning.

Ikonkursustilmelding: Ved tilmelding betales depositum senest 7 dage efter tilmelding. Ved manglende betaling af depositum er pladsen åben. Depositum, minus kr. 50 i administrations gebyr, refunderes kun hvis der er en person på ventelisten som kan overtage pladsen.

Tilmelding per e-mail: charlotte@ikonskole.dk

Depositum betales til Jyske Bank

Reg. Nr. 5016 Kontonr. 0001374785